Zašto odabrati test Harmony®?

Zašto odabrati test Harmony®?

Rizik za sindrom Down kod trudnice starosti od 35 godina iznosi 1:360

Jasni odgovori na važna pitanja

Nijedna druga NIPT metoda nije ispitivana u studijama toliko detaljno kao metoda prenatalnog testa Harmony®. U  studijama je Harmony® točno otkrio 99,99 % fetalnih trisomija kromosoma 21.

Jasni odgovori na važna pitanja

Zašto odabrati prenatalni test Harmony®?

U kliničkim studijama preciznost utvrđivanja fetalnih trisomija kromosoma 21 ide i do 99,99 %.

U najvećoj kliničkoj studiji koja je do danas provedena za ovakvu vrstu prenatalnog testiranja i koja je obuhvatila 18.955 trudnoća s normalnim rizikom, prenatalni test Harmony® je u 99,94 % slučajeva točno utvrdio postojanje trisomije 21.

Visoki postotak uspješnosti

 U 99,4 % slučajeva prenatalni test Harmony® daje rezultat o genetskim sindromima.

Vjerojatnost da analiza testa Harmony® može biti provedena uspješno ili ne, uvelike ovisi o tome koliko je slobodnocirkulirajuće fetalne DNK (cffDNA) prisutno u majčinoj krvi. Postotak cffDNA ovisi i o tjednu trudnoće (što je trudnoća ranija, to je cffDNA prisutna u manjem postotku), kao i o težini majke (što je veća težina majke, to će biti pronađeno manje fetalne DNA).

Udio slobodnocirkulirajuće fetalne DNK

Da bi se utvrdio određeni kromosomski poremećaj kod fetusa, udio slobodnocirkulirajuće fetalne DNK (cffDNA) („fetalna frakcija“) u krvi majke mora iznositi najmanje 4 %. Harmony® se može napraviti od navršenog 10. tjedna trudnoće (GN 10 + 0), jer udio fetalne DNK u majčinoj krvi raste s odmicanjem trudnoće. Do 21. tjedna trudnoće se udio fetalne DNK iz tjedna u tjedan povećava za 0,1 % , dok se nakon 21. gestacijskog tjedna povećava za 1,1 %.

Partnerski laboratorij mjeri „fetalnu frakciju“ prilikom provođenja svakog prenatalnog testa Harmony®. Ako je fetalna frakcija niža od 4 %, ne može se provesti evaluacija testa. Bio Save tada dobiva obavijest iz laboratorija u Njemačkoj da će biti potrebno dostaviti novi uzorak krvi i o tome obavještava pacijenticu.

Brzo dobivanje rezultata

Prosječno vrijeme čekanja na rezultate je 3 radna dana – bez dodatnih troškova, od trenutka pristizanja uzorka u laboratorij u Njemačkoj.

Jedinstveno dizajniran, Harmony® smanjuje vrijeme obrade uzorka na samo tri radna dana - od prijema uzoraka do izdavanja rezultata. Ovo je omogućeno upotrebom tehnologije microarray, koja zamjenjuje sekvenciranje koje dugo traje. Vrijeme potrebno za obradu uzorka može na ovaj način biti smanjeno s 56 na samo 7,5 sati. Tehnologija microarray je također naprednija od sekvenciranja i u pogledu točnosti.

Provođenje testa prilikom terapije heparinom

Uzimanje heparina utječe na sadržaj GC (guanin-citozina) u uzorku krvi. NIPT testovi koji se zasnivaju na „nasumično masivnom paralelnom sekvenciranju“ (rMPS) zato imaju više neuspjelih testova i pogrešno izdanih rezultata.  Harmony® ne ovisi o terapiji heparinom.

Terapija heparinom ne utječe na rezultate testa Harmony®.

Prenatalni test Harmony® koristi DANSR metodu (Digital Analysis of Selected Regions). Zahvaljujući ovoj jedinstvenoj analizi specifičnih regija DNK, Harmony ne ovisi o distribuciji GC u uzorku. 

Visokokvalificirana skupina liječnika za dijagnozu i savjetovanje

Stručni tim u laboratoriju Cenata® GmbH čine visokokvalificirani liječnici i znanstvenici, uključujući i specijaliste u humanoj genetici, laboratorijskoj medicini, ginekologiji i porodništvu.

Naš tim u partnerskom laboratoriju Cenata® i članovi Bio Save-a rado će odgovoriti na Vaša pitanja vezana za prenatalnu dijagnostiku, NIPT, kao i tumačenje testa Harmony®.

Sign In