Prenatalni testovi probira

Prenatalni testovi probira napravljeni su tako da Vam pruže informaciju koja se može odnositi na zdravlje Vaše bebe. Trudnica može izabrati test probira tijekom trudnoće kako bi se uvjerila da je beba zdrava, ali i kako bi saznala postoji li sumnja na značajan zdravstveni problem. Ako razumijete mogućnosti opcija testova probira, možete donijeti informiranu odluku  o tome koji je test najbolji za Vas. Ginekolog će Vam pružiti dodatne informacije o opcijama testa.

Prenatalni testovi probira:

  • Procjenjuju rizik za određena stanja u trudnoći
  • Ne nose rizik za trudnoću
  • Praćeni su dodatnim testovima, ako je potrebna dijagnoza
  • Mogu se napraviti već od navršenog 10. tjednatrudnoće
  • Mogu pokazati povećan rizik za određeno stanje kod normalne trudnoće („Lažno pozitivni rizik“) ili nizak rizik za određeno stanje kod trudnoće s određenim problemom („Lažno  negativni rizik“)